Telemedicinális ellátás

jogszabályok | 2020. 05. 01.

A Kormány 157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során elrendelt egyes egészségügyi intézkedésekről

Röviden: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának és finanszírozási elszámolásának nem feltétele a beteg személyes jelenléte, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt lehetővé teszik

Telemedicinának minősül az a tevékenység, amelynek célja a beteg távollétében

a) a beteg egészségi állapotának szakmai megítélése,
b) a betegségek, illetve azok kockázatának felderítése,
c) a konkrét betegség(ek) meghatározása,
d) a beteg állapotának pontosabb megítéléséhez szükséges további vizsgálatok elrendelése, gyógykezelés elindítása,
e) az a)–d) pont szerinti kezelések eredményességének megállapítása (távkonzultáció), valamint
f ) a beteg állapotának követése és diagnózis felállítása
távmonitoring eszközökkel és egyéb infokommunikációs technológiák révén hozzáférhető információk alapján.

Telemedicina keretében nyújtható tevékenységek

…k) fizioterápia távkonzultációs eszközzel
…n) telefonos, online vagy más formában megvalósított tanácsadás, konzultáció

Telemedicinát végző egészségügyi szolgáltató az egészségügyi dokumentáció vezetésérére vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon dokumentálja, valamint kialakítja a szolgáltatások nyújtására vonatkozó intézményi protokollját

„T = telemedicinális ellátás” ellátási típusként is jelentésre kerülhetnek

Forrás: Magyar Közlöny 2020. évi 91. szám