Fürdőgyógyászati munkacsoport

Vezető: Hojcska Ágnes Erzsébet

A munkacsoport céljai:

 • Összefogni a fürdőgyógyászat területén dolgozó gyógytornász-fizioterapeutákat.
 • Lehetőséget biztosítani szakmai elméleti és gyakorlati tapasztalatcserére, segítve a fürdőgyógyászatban dolgozó gyógytornászok szakmai fejlődését.
 • Minél szélesebb körben megismertetni a bizonyítékokon alapuló (EBM) fürdőgyógyászati kutatások eredményeit a hatékonyabb betegellátás megvalósítása érdekében.
 • Szakmai napok, fórumok szervezése.
 • Konferenciákon való aktivitás fejlesztése.
 • Pontszerző továbbképzések szervezése a fürdőgyógyászathoz kapcsolódóan.
 • Szakmai kapcsolat kialakítása és munkakapcsolat fenntartása a Fürdővárosok Tudományos Kutatóintézettel (FÜTUKI).

Nyitókép forrás: Hojcska Ágnes Erzsébet fotója 2019

A munkacsoport hatékony tevékenységének megvalósítása érdekében kérlek, hogy az alábbi fürdőgyógyászathoz kapcsolódó rövid kérdőív kitöltésével segítsd munkánkat. A kérdőív célja, hogy megismerjük a munkacsoport iránt érdeklődők végzettségét, feladatait, szakmai érdeklődését, hogy hozzájárulhassunk szakmai fejlődésetekhez. A kitöltött kérdőívet visszaküldő hozzájárul a GDPR értelmében (2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) a, pont), hogy a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága és a kérdőív adatait feldolgozók megismerjék a válaszadó személyes adatait.

Kérdőív https://kerdoiv.gtk.uni-pannon.hu/index.php/616383?lang=hu

Segítségeteket előre is köszönöm!

Hojcska Ágnes Erzsébet, a Fürdőgyógyászati munkacsoport vezetője


Geriátriai munkacsoport

Vezető: Mészáros Lászlóné Vali

Helyettes(ek): Jónásné Sztruhár Izabella, Csányi Luca

CÉLJAINK:

 • Segíteni az idősekkel foglalkozó gyógytornászok szakmai fejlődését szakmai napok, pontszerző továbbképzések szervezésével, ismertetni ezeken a bizonyítékokon alapuló orvoslás szakirodalmát a geriátria területéről.
 • Gyakorlati tapasztalatcsere-napok szervezése.
 • Minden fórumon terjeszteni az információt a gyógytorna-fizioterápia lehetőségeiről az idősek gyógyítása, primer és szekunder prevenciója, életminőségük javítása területén. Elősegíteni az idősek rehabilitációs és prevenciós szemléletű ápolását/gondozását.
 • Gyümölcsöző munkakapcsolatokat tartani fenn a különböző orvosi tudományos társaságokkal, – különösen a Magyar Gerontológia és Geriátriai Társasággal és nemzetközi szervezetekkel (IPTOP WCPT Subgroup, -International Association of Physical Therapists working with Older People-, ProFouND (Prevention of Falls Network for Dissemination), ProFaNe (Prevention of Falls Network)

Kedves Kollégák!

A  Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság Mozgásterápiai Szekciója felkérést kapott, hogy előadást tartson egy közelgő demencia témájú konferencián. Ehhez kapcsolódóan felmérést végzünk a fizioterapeuták körében. Kérjük, bárhol dolgozol az országban, bármilyen területen, töltsd ki egyszer a kérdőívünket. Válaszodat augusztus 31-éi várjuk. 

Köszönettel MGYFT Geriátriai Munkacsoport

A hozzá tartozó link a következő:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezqmdO5goeOPHXhi-ImSsWAozSVfmIoQ_zyHhd_s_LT3f1FA/viewform?usp=sf_link


Gyermekgyógyászati munkacsoport


Intenzív terápiás munkacsoport


Kardiovaszkuláris munkacsoport


Légzési fizioterápia

Vezető: Dr. Kerti Mária


neuron

Neurológiai munkacsoport

Vezetők:

Fejlődésneurológia: Szeredai Márta

Gyermekneurológia: Németh Klára

Neurológia: Balogh-Pongrácz Eleonóra, Máhli Zsuzsanna, Pallag Adrienn, Udvarhelyi Edina

CÉLUNK:

 • Összefogni a fejlődésneurológia, a gyermekneurológia és a neurológia területein dolgozó gyógytornász-fizioterapeutákat
 • Lehetőséget nyújtani a szakmai fejlődésre, tapasztalatcserére
 • Ismertetni a bizonyítékon alapuló fizioterápia és medicina legújabb eredményeit a korszerű betegellátás érdekében
 • Szakmai napok, fórumok szervezése
 • A neurológiai fizioterápia jelentőségének hangsúlyozása társszakmák részére


Női egészség és uroginekológiai munkacsoport

Vezető: Friedrichné Nagy Andrea


sejt

Onkológiai munkacsoport

Vezető: Kapitány Zsuzsanna


Reumatológiai munkacsoport


Sportfizioterápiás munkacsoport

Vezető: Dr. Mayer Ágnes

Célunk:

Összefogni a sportolók, parasportolók ellátásával foglalkozó gyógytornász-fizioterapeutákat, annak érdekében, hogy

 • Az aktuális tudományos eredmények minél hamarabb átkerülhessenek a mindennapi gyakorlatba
 • Megvalósulhasson a különböző területeken dolgozó kollégák tapasztalatainak cseréje
 • Megismertessük más szakmákkal a gyógytorna-fizioterápia jelentőségét a sportolókkal való foglalkozásban, a prevencióban, a rehabilitációban és a teljesítmény növeléshez való hozzájárulásban

Együttműködések megvalósítása más hazai szakmai társaságokkal, szervezetekkel és a WCPT International Federation of Sports Physical Therapy alcsoport tagjává válni.


Vállalkozó gyógytornászok munkacsoportja

Vezető: Rochlitz Ildikó

Az MGYFT Vállalkozói munkacsoportja 2021. április 22-én 18 órakor zoom meetinget rendez, melyre tisztelettel meghívunk!
A csatlakozáshoz szükséges linket hamarosan küldeni fogjuk.

Tervezett napirendi pontok:

1.) Bemutatkozás
2.) Megyei szervezők toborzása, bemutatkozása
3.) A munkacsoport feladata, célja
4.) Nemzetközi munkacsoporthoz való tartozás kérdése
4.) Aktualitások (EESZT csatlakozás, vállalkozási szerződések, másodállás lehetősége)
5.) Kérdések megválaszolása

Kérünk benneteket, ha valamilyen témáról szeretnétek beszélni még, vagy kérdésetek van, e-mailben előre küldjétek el!
Várunk a zoom meetingen!

Rochlitz Ildikó
munkacsoport vezető
ildiko@rochlitz.hu


Vezető gyógytornászok munkacsoportja

Vezető: Zaletnyik Zita

Tisztelt Vezető gyógytornász!
Kedves Kolléga!

Az MGYFT Vezető gyógytornászok munkacsoportja rendkívüli online ZOOM értekezletet tart 2021. február 23-án kedden 17 órai kezdettel.
Aki vezető gyógytornászként szeretne csatlakozni a megbeszéléshez, de nem kapott meghívót, úgy kérjük, hogy neve, e-mail címe, munkahelye és pontos beosztása megadása mellett írjon e-mailt az info@gyogytornaszok.hu címre 2021. február 21-ig.

Üdvözlettel:

Zaletnyik Zita
MGYFT alelnök
MGYFT Vezető gyógytornászok munkacsoport elnöke