Geriátriai munkacsoport

Vezető: Mészáros Lászlóné Vali

Helyettes(ek): Jónásné Sztruhár Izabella, Csányi Luca

CÉLJAINK:

 • Segíteni az idősekkel foglalkozó gyógytornászok szakmai fejlődését szakmai napok, pontszerző továbbképzések szervezésével, ismertetni ezeken a bizonyítékokon alapuló orvoslás szakirodalmát a geriátria területéről.
 • Gyakorlati tapasztalatcsere-napok szervezése.
 • Minden fórumon terjeszteni az információt a gyógytorna-fizioterápia lehetőségeiről az idősek gyógyítása, primer és szekunder prevenciója, életminőségük javítása területén. Elősegíteni az idősek rehabilitációs és prevenciós szemléletű ápolását/gondozását.
 • Gyümölcsöző munkakapcsolatokat tartani fenn a különböző orvosi tudományos társaságokkal, – különösen a Magyar Gerontológia és Geriátriai Társasággal és nemzetközi szervezetekkel (IPTOP WCPT Subgroup, -International Association of Physical Therapists working with Older People-, ProFouND (Prevention of Falls Network for Dissemination), ProFaNe (Prevention of Falls Network)


Gyermekgyógyászati munkacsoport


Intenzív terápiás munkacsoport


Kardiorespiratórikus munkacsoport


neuron

Neurológiai munkacsoport

Vezetők:

Fejlődésneurológia: Szeredai Márta

Gyermekneurológia: Németh Klára

Neurológia: Balogh-Pongrácz Eleonóra, Máhli Zsuzsanna, Pallag Adrienn, Udvarhelyi Edina

CÉLUNK:

 • Összefogni a fejlődésneurológia, a gyermekneurológia és a neurológia területein dolgozó gyógytornász-fizioterapeutákat
 • Lehetőséget nyújtani a szakmai fejlődésre, tapasztalatcserére
 • Ismertetni a bizonyítékon alapuló fizioterápia és medicina legújabb eredményeit a korszerű betegellátás érdekében
 • Szakmai napok, fórumok szervezése
 • A neurológiai fizioterápia jelentőségének hangsúlyozása társszakmák részére


Női egészség és uroginekológiai munkacsoport

Vezető: Friedrichné Nagy Andrea


sejt

Onkológiai munkacsoport

Vezető: Kapitány Zsuzsanna


Reumatológiai munkacsoport


Sportfizioterápiás munkacsoport

Vezető: Dr. Mayer Ágnes

Célunk:

Összefogni a sportolók, parasportolók ellátásával foglalkozó gyógytornász-fizioterapeutákat, annak érdekében, hogy

 • Az aktuális tudományos eredmények minél hamarabb átkerülhessenek a mindennapi gyakorlatba
 • Megvalósulhasson a különböző területeken dolgozó kollégák tapasztalatainak cseréje
 • Megismertessük más szakmákkal a gyógytorna-fizioterápia jelentőségét a sportolókkal való foglalkozásban, a prevencióban, a rehabilitációban és a teljesítmény növeléshez való hozzájárulásban

Együttműködések megvalósítása más hazai szakmai társaságokkal, szervezetekkel és a WCPT International Federation of Sports Physical Therapy alcsoport tagjává válni.


Vállalkozó gyógytornászok munkacsoportja

Vezető: Rochlitz Ildikó


Vezető gyógytornászok munkacsoportja

Vezető: Zaletnyik Zita

Kedves Kollégák!

A Vezető gyógytornászok munkacsoportja 2020. október 22-én, 13 órától tartja első online megbeszélését.
A részletes információkkal kapcsolatban hamarosan jelentkezünk!

Üdvözlettel: Zaletnyik Zita