Geriátriai munkacsoport

Vezető: Mészáros Lászlóné Vali

Helyettes(ek): Jónásné Sztruhár Izabella, Csányi Luca

CÉLJAINK:

  • Segíteni az idősekkel foglalkozó gyógytornászok szakmai fejlődését szakmai napok, pontszerző továbbképzések szervezésével, ismertetni ezeken a bizonyítékokon alapuló orvoslás szakirodalmát a geriátria területéről.
  • Gyakorlati tapasztalatcsere-napok szervezése.
  • Minden fórumon terjeszteni az információt a gyógytorna-fizioterápia lehetőségeiről az idősek gyógyítása, primer és szekunder prevenciója, életminőségük javítása területén. Elősegíteni az idősek rehabilitációs és prevenciós szemléletű ápolását/gondozását.
  • Gyümölcsöző munkakapcsolatokat tartani fenn a különböző orvosi tudományos társaságokkal, – különösen a Magyar Gerontológia és Geriátriai Társasággal és nemzetközi szervezetekkel (IPTOP WCPT Subgroup, -International Association of Physical Therapists working with Older People-, ProFouND (Prevention of Falls Network for Dissemination), ProFaNe (Prevention of Falls Network)


Gyermekgyógyászati munkacsoport


Intenzív terápiás munkacsoport


Kardiorespiratórikus munkacsoport


neuron

Neurológiai munkacsoport

Vezető: Takácsné Udvarhelyi Edina


Női egészség és uroginekológiai munkacsoport

Vezető: Friedrichné Nagy Andrea


sejt

Onkológiai munkacsoport

Vezető: Kapitány Zsuzsanna


Reumatológiai munkacsoport


Sportfizioterápiás munkacsoport

Vezető: Dr. Mayer Ágnes

Célunk:

Összefogni a sportolók, parasportolók ellátásával foglalkozó gyógytornász-fizioterapeutákat, annak érdekében, hogy

  • Az aktuális tudományos eredmények minél hamarabb átkerülhessenek a mindennapi gyakorlatba
  • Megvalósulhasson a különböző területeken dolgozó kollégák tapasztalatainak cseréje
  • Megismertessük más szakmákkal a gyógytorna-fizioterápia jelentőségét a sportolókkal való foglalkozásban, a prevencióban, a rehabilitációban és a teljesítmény növeléshez való hozzájárulásban

Együttműködések megvalósítása más hazai szakmai társaságokkal, szervezetekkel és a WCPT International Federation of Sports Physical Therapy alcsoport tagjává válni.


Vállalkozó gyógytornászok munkacsoportja

Vezető: Rochlitz Ildikó


Vezető gyógytornászok munkacsoportja

Vezető: Zaletnyik Zita

Kedves Kollégák!

A Vezető gyógytornászok munkacsoportja 2020. október 22-én, 13 órától tartja első online megbeszélését.
A részletes információkkal kapcsolatban hamarosan jelentkezünk!

Üdvözlettel: Zaletnyik Zita