Neurorehabilitációs mesterképzés

felhívás | 2024. 01. 10.

Mesterképzés a neurorehabilitáció területén dolgozó nem-orvos szakemberek részére

A Semmelweis Egyetem 2024. szeptemberétől neurorehabilitációs mesterképzést indít olyan szakemberek részére, akik szeretnék neurorehabilitációs tudásukat elmélyíteni, a rendkívül gyorsan fejlődő szakterület legújabb elméleti, gyakorlati és tudományos ismereteit megismerni.
A 4 féléves, 120 kredites mesterképzés első 3 félévében előadásokra és gyakorlatokra, az utolsó félévben pedig szakmai gyakorlatokra és szakdolgozatírásra kerül sor. A levelező képzésre félévenként 8-10 db péntek-szombati napon kerül sor.

A Neurorehabilitáció mesterképzés szakterületei:
– elméleti és klinikai orvostudományok
– egészségtudományi rehabilitációs szakismeretek
– alkalmazott egészségtudományok
– klinikai kutatások.
A tervezett tantárgyak részletesen az ismertető végén találhatók.

A mesterképzésre az alábbi alapképzési diplomával rendelkezők jelentkezhetnek:
– gyógytornász-fizioterapeuta
– ergoterapeuta
– konduktor
– gyógypedagógus (logopédia és/vagy szomatopedagógia szakirány)
– szociális munkás
– pszichológus alapképzés.

Felvételi folyamat:
A beadott önéletrajz és maximum 2 oldalas motivációs levél alapján a jelentkezőket – nagyszámú túljelentkezés esetén egy részüket- felvételi beszélgetésre hívjuk be 2024. június hónapban.

Jelentkezési határidő: 2024. február 15. (www.felvi.hu)
További információk: https://semmelweis.hu/pak/oktatas/mesterkepzes/

Szeretettel várjuk egy személyes tájékoztatóra és nyílt napra:
2024. január 24. (szerda) 15.00 órakor. helyszín: 1125 Budapest Kútvölgyi út 8.

Prof. Dr. Fogarasi András
szakfelelős