Hivatalos válasz: EESZT

EESZT | 2020. 06. 11.

A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága elnöke, Egyed Márta 2020. május 20-án levélben fordult az EESZT felé a magánszférában dolgozó gyógytornászok EESZT-hez való kötelező csatlakozásának ügyében.

A hivatalos válasz a mai napon érkezett:

Ezúton tájékoztatjuk, hogy minden olyan szolgáltató köteles csatlakozni, amely orvosi vagy fogorvosi tevékenység végzésére rendelkezik érvényes működési engedéllyel (tehát az 1-es és 2-es szolgáltatástípus kód alatt végzik tevékenységüket).

A csatlakozás az adatszolgáltatási kötelezettség meglététől függetlenül kötelezi a nevezett kategóriákba tartozó magánszolgáltatókat. Így tehát a szabály vonatkozik a közreműködőként tevékenykedőkre is, a saját működési engedélyük szolgáltatástípus kódja a mérvadó annak eldöntésében, hogy kötelesek-e csatlakozni.

Amennyiben az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik orvosi vagy fogorvosi tevékenység végzésére irányuló működési engedéllyel, úgy egyelőre nem szükséges csatlakoznia az EESZT-hez.

EESZT felé továbbítandó adatok körét az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény III/A. fejezete és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletei határozzák meg, mely alapján jelenleg a gyógytornászokra nem vonatkozik adatszolgáltatási kötelezettség. A Rendelet jelenleg módosítás alatt áll, a módosítás elfogadása esetén az alábbi linken található ellátási események, dokumentumok és profiladatok is a szolgáltatandó adatok körébe fognak esni: https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/adatszolgaltatasi-kotelezettseg

Mivel a gyógytornászok a – fenti linken elérhető -, rendeletmódosítást érintő szakmák körébe esnek, annak elfogadása után, 3 hónap áll majd rendelkezésükre az adatszolgáltatási kötelezettség megkezdéséhez.

Amennyiben működési engedélyük orvosi tevékenység végzésére irányul, úgy a fentieknek megfelelően a rendeletmódosítást követően adatszolgáltatási kötelezettségüknek is eleget kell tenniük, mint járóbeteg-szakrendelés.