Etikus viselkedés napjainkban

Egyéb kategória | 2021. 01. 08.

Az elmúlt hónapokban egy kicsit megváltozott a körülöttünk levő világ és ezek a változások hatással vannak a mi munkánkra is. Sokszor már nem gyógyítást emlegetünk, hanem szolgáltatást, nem beteget mondunk, hanem klienst vagy vendéget. Egyszer dicsőítenek, máskor meg szidnak minket. De mi a gyógyításra esküdtünk fel! Az üzleti, vállalkozói tevékenység nem írhatja felül a szakmaiságunkat.

Közben létrejött egy online élettér, ahol mi is véleményt alkotunk, megírjuk gondolatainkat, szakmai kérdésekben adunk tanácsot vagy döntünk. Meghatározó, hogy ezt milyen módon jelenítjük meg. Mindig tiszteletben kell tartanunk nem csak a betegeket, hanem a kollégákat is. Az adatvédelem mindenkit megillet, ezt kollégák között is figyelembe kell venni. Sajnos előfordulhat, hogy néha a segítőkészség sem úgy ér véget, ahogy azt elgondoltuk.

Mi gyógytornászok vagyunk azok a szakemberek, akik az egészségügyben hivatalosan dolgozhatunk, gyógyíthatunk a mozgásterápia segítségével. Elsődleges feladatunk a gyógyítás, hiszen a végzettségünk, az eskünk erre kötelez. Napjainkban a kórházon kívül egyre több kolléga dolgozik különböző szakterületeken, akár a prevenció, akár a rehabilitáció területén vagy egyéb más területen, de mi mindenhol gyógytornászként, gyógytornász –fizioterapeutaként vagyunk alkalmazva. És ez azt jelenti, hogy nekünk minden módon a gyógytornász társadalmat kell képviselnünk és felelősek vagyunk a gyógytorna munkáról kialakított véleményekért. Az a jó, amikor ez pozitív eredménnyel zárul. Természetesen tudásunkat folyamatosan növelni kell, de az alapokat a tevékenységünkben a gyógytorna, mozgásterápia képviseli, erről szól a végzettségünk.  Legyünk büszkék a tudásunkra és ne becsüljük alá!!!!

Aki gyógytornászként, gyógytornász-fizioterapeutaként dolgozik, érvényes működési kártyával és MESZK tagsággal rendelkezik. A MESZK által megalkotott Etikai Kódex minden egészségügyi szakdolgozóra érvényes. Ugyanígy, aki az MGYFT tagja, rájuk még a Társaság Etikai Kódexe is érvényes.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓKRA VONATKOZÓ ETIKAI SZABÁLYOK/ MESZK/hivatkozás

I. Az etikus magatartás általános elve

II. I/1. A legfőbb erkölcsi törvény a beteg érdeke. Ezt az érdeket kell képviselnie az egészségügyi szakdolgozónak a társadalmi nyomás, az adminisztrációs kötelezettségek és a kereskedelmi érdekek ellenében is.

III. I/2. Az egészségügyi szakdolgozó munkáját hivatásként, önkéntes, saját belső meggyőződés alapján, felelősségtudattal végezze. A hivatása gyakorlásával összefüggő egyéni, közösségi, továbbá társadalmi igényeket és szükségleteket a hatályos jogszabályok, a szakma szabályai, rendeletei, tudományosan megalapozott eljárásai, és ezeken alapuló ismeretei alapján elégítse ki.

A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága a gyógytornászok elismeréséért küzd, minden fórumon, ahol lehetséges az érdekeinket képviseli. Az egészségügyi szakdolgozók között (mert hivatalosan ide sorolnak minket) mi nagyon kis szeletet képviselünk, mert a gyógytornászok számát tekintve kevesen vagyunk. Ennek ellenére a gyógyításban meghatározó a szerepünk és nekünk ezt kell képviselni minden irányban. A Szakmai Kollégium, a tudományos munkák, a doktori fokozatok, a névtelenül végzett sokévi gyógytornász munkák, a sok évig tartó kezelések minket igazolnak. Szükség van munkánkra. Ez a mi hivatásunk.

A rólunk alkotott vélemény meghatározó lehet a jövőre nézve.

Rigó Attiláné
MGYFT Jogi és Etikai Bizottság vezetője