Küldöttgyűlés!

meghívó | 2020. 05. 21.

Kedves Küldöttek!

 

Ezúton tájékoztatlak Benneteket, hogy

összehívom a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társaságának

(székhely:1088 Budapest, Vas u. 17.)

 éves rendes Küldöttgyűlését

 

Időpont: 2020. június 12. 12:00

HelyszínKirályi Váró (2100 Gödöllő, Állomás tér 1-3.)

 

A Küldöttgyűlés napirendi pontjai:

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, valamint jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
  2. A Rendkívüli elnökségi ülés határozatainak ismertetése és elfogadása
  3. A pénzügyi, gazdasági szakember 2019. évi beszámolójának ismertetése, a 2019 évi közhasznúsági jelentés elfogadása.
  4. Az elnöki tisztújítás menetének ismertetése: a Jelölőbizottság bemutatása
  5. A Jelölőbizottság elnöke ismerteti a beérkezett jelöléseket és azt, hogy a jelöltek vállalták-e a jelölést, illetve tájékoztat a helyszíni jelölés szabályairól,
  6. A Szavazatszámláló bizottság 3 tagjának megválasztása
  7. A szavazás lebonyolítása. Szavazás az Elnök, az Alelnökök, Regionális koordinátorok és a Bizottságok vezetőinek személyéről
  8. Egyéb

Amennyiben a fent jelzett időpontban a Küldöttgyűlés nem határozatképes (nincs jelen a szavazásra jogosult tagok 50%-a +1 fő), úgy az ismételt Küldöttgyűlést azonos napirendi pontokkal és azonos helyen, 2020. június 12-én 12:30-kor megtartjuk, amely a jelenlevő szavazati joggal rendelkezők számától függetlenül határozatképes.

Mint ahogy tudjátok, a küldöttek a Küldöttgyűlésen NEM helyettesíthetők, azaz szavazatukat csak személyesen adhatják le, szóbeli nyilatkozataikat is csak személyesen tehetik meg.A Küldöttgyűlés napirendjén szereplő kérdéseket választóitokkal előzetesen vitassátok meg, és ennek eredményéről- előzetesen jelezve- tájékoztathatjátok a Küldöttgyűlést.

Az Elnököt, az Alelnököket, a Regionális koordinátorokat és a Bizottságok vezetőit 4 éves periódusra választja a Küldöttgyűlés. A jelöléseket 2020. június 10-ig 24:00 óráig kell eljuttatni Lehel-Gyöngyösi Judit főtitkár részére a judit.lehel@gyogytornaszok.hu, vagy levélben a Társaság postai címére: MGYFT 1446 Budapest, Pf. 430.

Letölthető dokumentumok:

Jelölő ajánlás Elnök-Alelnökök
Jelölő ajánlás Bizottságok
Jelölő ajánlás Regionális koordinátorok
Jelölést elfogadó előzetes nyilatkozat

Tájékoztatni szeretnélek, hogy a közhasznúsági jelentést megtekintés céljából a Küldöttgyűlést megelőző 8 nappal a Társaság honlapján – www.gyogytornaszok.hu – közzétesszük. A tisztújítás, a beszámolók, és a költségvetés elfogadása mindannyiunk számára nagyon fontos ezért a sikeres Küldöttgyűlés megtartása érdekében kérlek, jelenjetek meg a gyűlésen!

Kérünk Titeket, hogy részvételi szándékotokat küldjétek el az info@gyogytornaszok.hu e-mail címre!

A Küldöttgyűlés nyilvános, ezért szeretettel várjuk mindazokat a tagokat, akik bepillantást szeretnének nyerni Társaságunk életébe, működésébe.

A hivatalos napirendi pontokon kívül természetesen beszámolunk majd az év eseményeiről, illetve lehetőség lesz kötetlen beszélgetésre is.

Üdvözlettel: Egyed Márta elnök