2020. évi C törvény

jogszabályok | 2020. 11. 30.

2020. november 28-án szombaton a MAGYAR KÖZLÖNY 263. számában jelentek meg az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. Tv végrehajtásáról szóló alábbi kormányrendeletek: 

 1. 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról 
 1. 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról 
 1. 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről

 Tartalmából néhány témát kiemelve: 

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésének feltételei
 • A magasabb vezetői és a vezetői megbízás betöltésének feltételei
 • Az egészségügyi szolgálati munkaszerződést írásba kell foglalni.
 • További jogviszony létesítése előtt köteles engedélyét kérni.
 • A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetén az egészségügyi szolgálati munkaszerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kirendelés időtartama tizenkét hónapos időszak alatt összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg.
 • Mely esetekben nem rendelhető ki az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy?
 • Egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy számára a többműszakos és megszakítás nélkül működő egészségügyi szolgáltató esetében legfeljebb három hónap munkaidőkeret állapítható meg.
 • A munkaközi szünet időtartama munkaidőnek minősül, minimális mértéke 20 perc, illetve ha a munkaidő, a kilenc órát meghaladja, akkor további 25 perc.
 • Rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést írásban kell elrendelni, kivéve a készenlét ideje alatti munkavégzést. Teljes napi munkaidő esetén naptári évenként kétszázötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.
 • A teljes napi munkaidőből 6 órát kell a munkavégzés helyén töltenie
  o   a gyógytornásznak, gyógymasszőrnek, ha kizárólag munkakörének megfelelő feladatot végez,
 • A teljes napi munkaidőből fennmaradó időt a munkáltató által meghatározott helyen a szakmai kompetenciáinak bővítésével, adminisztrációs feladatok ellátásával tölti az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy.
 • Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. és 3–5. pontja szerinti munkakörök valamelyikébe szükséges besorolni.
 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy végkielégítésének mértéke
 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy minősítése
 • A közalkalmazotti és egyéb jogviszony 2021. március 1-én alakul át az ESZJTV szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá. A munkaszerződést 2021. február 28-ig kell megkötni.
 • A fennálló jogviszonyt a foglalkoztatott dolgozó – rendkívüli megszüntetés kivételével – nem szüntetheti meg a veszélyhelyzet ideje alatt.

A Közlönyállapot elérhető ezen a linken:
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/1c0d3017293abd89b1a5dade407fffc02996c407/megtekintes

Zaletnyik Zita
MGYFT alelnök
Vezető gyógytornászok Munkacsoport vezető