Gyógytornász képzés

A magyar gyógytornász (fizioterapeuta) képzés

 

  A képzés tartalmi, szerkezeti átalakítását és minőségi reformját a EU normáknak, valamint a Gyógytornászok Világszövetsége (WCPT - World Confederation for Physical  Therapy) a graduális képzéssel szemben támasztott elvárásoknak való megfelelés hívta életre, melyek a következők:

 

• a gyógytornászok alapképzése olyan főiskolai felsőfokú képzés, amely legalább négy éves,

• a képzés legyen függetlenül ellenőrzött és akkreditált, amely garantálja a végzettek számára a törvényi és a szakmai elismerést,

• a szakmai képzés készítse fel a gyógytornászt (fizioterapeutát) az önálló tevékenységre, a fizioterápiához szükséges funkcionális diagnózis felállítására, a tervezésre és a beavatkozás elvégzésére, valamint a fizioterápiás tevékenység felügyeletére, irányítására.

 

  Mindezen elvárások ismeretében a jelenlegi magyar gyógytornászképzés messzemenően megfelel a World Confederation for Physical Therapy (WCPT) XIII. Közgyűlésén 1995-ben Washingtonban deklarált képzési céloknak és elvárásoknak. Ezen elvárások teljesítése tette lehetővé, hogy a Magyar Gyógytornászok Társasága 1995-ben felvételt nyert a WCPT-be annak teljes jogú tagjaként.

 

A négy éves, egészségügyi főiskolai  képzésből kikerülő gyógytornászok:

 

• képesek felmérni a beteg funkcionális állapotát, meghatározzák azokat a funkcionális problémákat és ennek hátterében álló patológiai tényezőket, amelyeket a fizioterápia módszereivel, és eszközeivel hatékonyan kezelhetők,

• képesek definiálni, hogy milyen célokat tudnak elérni az egyes fizioterápiás módszerek alkalmazásával,

• tudják, hogy a megelőzésben, terápiában és rehabilitációban hol a fizioterápiás eljárások helye, azokat a célnak megfelelően pontosan be tudják illeszteni a rendszerbe,

• képesek fizioterápiás kezelési eljárások technikai kivitelezésére, valamint annak irányítására, felügyeletére.

 

 

  A gyógytornászképzés hazánkban a világ legtöbb országához hasonlóan az egészségügyi szférában történik, építve annak elméleti és klinikai, kórházi hátterére.

 

Az alapképzéssel rendelkező gyógytornászok képesség szinten elsajátítják:

 

• az egészséges és kóros mozgást jellemző ismérveket,

• a mozgás anatómiai, élettani, kórélettani, biomechanikai, kineziológiai, alkalmazott edzéselméleti alapjait, törvényszerűségeit,

• a mozgás vezetésének, irányításának módszereit,

• a fizioterápia módszereit: elektroterápia elméletét és gyakorlatát, a hydro-és balneoterápia alapismereteit, a masszázs elméletét és gyakorlatát, a mozgásterápiás eljárások passzív és aktív módszereit, speciális mozgásterápiás eljárásokat (manuálterápia, streching, PNF, Bobath módszer, relaxációs módszerek),

• a prevenció, és a rehabilitáció módszereit,

• azokat a széles skálájú klinikai ismeretek, amelyekben a fizioterápiás eljárásokkal, és módszerekkel hatékonyan pozitív irányba lehet befolyásolni a beteg ember állapotát,

• ehhez kapcsolódóan a primer, de főleg a secunder és tertier prevenció elveit, módszereit,

• az állapotfelmérés alapvető fizikális vizsgálati módszereit, az egyéb vizsgálati eredmények értékelésének a legalapvetőbb ismereteit.

 

 

  A gyógytornászok tevékenységi területe évről évre bővül. A hagyományosan intézeti, kórházi, klinikai területek mellett a megelőzésben és az egészség megtartásában egyre több gyógytornász dolgozik, és fokozatosan növekszik ezen ellátási formákat igénylő, és igénybevevők száma is.

 

Az érdeklődők további információkhoz juthatnak a gyógytornászképzést folytató intézmények honlapjairól

Feliratkozás hírlevélre

Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága
Bankszámlaszáma:
UniCredit Bank Hungary Zrt. - 10918001-00000062-61040005
Adószáma: 19007603-1-42
Székhely: 1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefonszám: +36/1/411-1208
Nyitvatartás: H,K: 9-15 | Sze: 11-17 | Cs,P: 9-15
Postacím: 1446 Budapest, Pf.: 430
E-mail: info@gyogytornaszok.hu