Hasznos tudnivalók!

Kedves Kollégák!

E rendkívüli helyzetben sokak áldozatos munkájára lesz szükség, így a Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete 11. § értelmében az emberi erőforrások minisztere felméri és nyilvántartásba veszi az egészségügyi szakképzésben résztvevők adatait, akik az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásába bevonhatóak.

A továbbiakban összegezzük, hogy milyen feltételek vonatkoznak ránk az 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján:

- Az egészségügyi válsághelyzetben az egészségügyi dolgozó kirendelhető egészségügyi tevékenység ellátására alapellátást, járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, az egészségügyi válsághelyzet felszámolásában résztvevő intézménybe vagy időszakosan működő gyógyintézetbe.

A kirendelést az egészségügyi válsághelyzet felszámolásában résztvevő fekvőbeteg-szakellátó intézmény részére az intézmény vezetője igényli a megyei kormányhivataltól. A megyei kormányhivatal dönt a kirendelés szükségességéről és az általa meghatározott egészségügyi intézmény vezetőjét kötelezi a kirendelés végrehajtására.

- Ha a kirendelendő egészségügyi dolgozónak nincs a kirendelést végrehajtó intézményi vezetője, a megyei kormányhivatal adja ki a kirendelési határozatot.

Nem rendelhető ki a munkavállaló, illetve a foglalkoztatott:

a) a várandóssága megállapításától gyermeke 3 éves koráig,
b) gyermeke 16 éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli,
c) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén,
d) ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította, illetve
e) ha az OMSZ-nak az adott válsághelyzet felszámolásában érintett szervezeti egységébe tartozik.

- Sürgős esetben a kirendelés szóban is történhet, ebben az esetben a kirendelést a szóbeli közlést követő 3 napon belül írásba kell foglalni.

- A kirendelt egészségügyi dolgozó napi munkaideje a napi 12 órát nem haladhatja meg.

- A kirendelt egészségügyi dolgozó a kirendelés alatt a munkabérére, valamint a kirendelés teljesítése során indokoltan felmerülő költsége megtérítésére jogosult a foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.

- A kirendelt személynek a kirendelés helyére történő szállítása megszervezéséről - szükség esetén a fogadó megye védelmi bizottságának elnökével együttműködve - a kirendelt személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes megyei védelmi bizottság elnöke gondoskodik.

- Ha a kirendelt személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye és a kirendelés helye közötti napi közlekedésre nincs lehetőség, illetve ez aránytalan nehézséggel járna, a kirendelt személy elhelyezéséről és ellátásáról szükség esetén gondoskodni kell (kórház, polgármester, megyei védelmi bizottság elnöke).

- Az egészségügyi dolgozó egészségügyi válsághelyzeti ellátási feladatokra legfeljebb 2 hónap időtartamra vehető igénybe.

Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet teljes terjedelmében itt olvasható: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300521.kor


A Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 6§ értelmében Magyarország területét csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön engedélyével hagyhatják el többek között az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi dolgozók.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §

d) egészségügyi dolgozó: az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá az egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személy. 


A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 6 §-a értelmében a Munka törvénykönyvéról szóló 2012. évi I. törvény a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy:

a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja,
b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,
c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.

(3) A (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet.

(4) A munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 47. számában olvasható: https://magyarkozlony.hu/ 


Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr kéri az egészségügyi végzettséggel rendelkezőket, hogy segítsenek a koronavírus járvány elleni védekezésben és jelentkezzenek önkéntes munkára a sürgősségi betegellátásba és az alapellátásba.

Jelentkezni az ÁEEK honlapján lehet, ahol a teljes miniszteri levél is elolvasható: https://covid-onkentes.aeek.hu/

Feliratkozás hírlevélre

Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága
Bankszámlaszáma:
UniCredit Bank Hungary Zrt. - 10918001-00000062-61040005
Adószáma: 19007603-1-42
Székhely: 1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefonszám: +36/1/411-1208
Nyitvatartás: H,K: 9-15 | Sze: 11-17 | Cs,P: 9-15
Postacím: 1446 Budapest, Pf.: 430
E-mail: info@gyogytornaszok.hu