MGYFT küldöttgyűlés 2018. május 25.

MEGHÍVÓ
Tárgy: Küldöttgyűlés 
Kedves Küldöttek!
 
Ezúton tájékoztatlak Benneteket, hogy
 
összehívom a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társaságának 
(székhely:1088 Budapest, Vas u. 17.)
 éves rendes küldöttgyűlését
 
Időpont: 2018. május 25. 13:00
 
Helyszín: Péterfy Sándor utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ 
1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-22. Nagyterem (4. emelet)
 
A Küldöttgyűlés napirendi pontjai:
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, valamint jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
2. A Vezetőség 2017. évi beszámolójának elfogadása. 
3. A pénzügyi, gazdasági szakember 2017. évi beszámolójának elfogadása.
4. A 2018. évi költségvetés elfogadása.
5. Elnök 2018. évi terveinek ismertetése.
6. Egyéb 
 
Amennyiben a fent jelzett időpontban a küldöttgyűlés nem határozatképes (nincs jelen a szavazásra jogosult tagok 50%-a +1 fő), úgy az ismételt küldöttgyűlést azonos napirendi pontokkal és azonos helyen, 2018. május 25-én 13:30-kor megtartjuk, amely a jelenlevő szavazati joggal rendelkezők számától függetlenül határozatképes. 
Mint ahogy tudjátok, a küldöttek a küldöttgyűlésen nem helyettesíthetők, azaz szavazatukat csak személyesen adhatják le, szóbeli nyilatkozataikat is csak személyesen tehetik meg.A küldöttgyűlés napirendjén szereplő kérdéseket választóitokkal előzetesen vitassátok meg, és ennek eredményéről- előzetesen jelezve- tájékoztathatjátok a küldöttgyűlést. A Küldöttgyűlés nyilvános, ezért szeretettel várjuk mindazokat a tagokat, akik bepillantást szeretnének nyerni Társaságunk életébe, működésébe. 
Tájékoztatni szeretnélek, hogy a közhasznúsági jelentést megtekintés céljából a küldöttgyűlést megelőző 8 nappal a Társaság honlapján – www.gyogytornaszok.hu - közzétesszük. A beszámolók, a közhasznúsági jelentés tárgyalása és a költségvetés elfogadása mindannyiunk számára nagyon fontos ezért a sikeres küldöttgyűlés megtartása érdekében kérlek jelenjetek meg a gyűlésen!
Kérünk Titeket, hogy részvételi szándékotokat küldjétek el a judit.lehel@gyogytornaszok.hu e-mail címre! A hivatalos napirendi pontokon kívül természetesen beszámolunk majd az év eseményeiről, illetve lehetőség lesz kötetlen beszélgetésre is.
 
Budapest, 2018. április 15.
 
Üdvözlettel: 
                                         Egyed Márta
                                              elnök

Feliratkozás hírlevélre

Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága
Bankszámlaszáma:
UniCredit Bank Hungary Zrt. - 10918001-00000062-61040005
Adószáma: 19007603-1-42
Székhely: 1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefonszám: +36/1/411-1208
Nyitvatartás: H,K: 9-15 | Sze: 11-17 | Cs,P: 9-15
Postacím: 1446 Budapest, Pf.: 430
E-mail: info@gyogytornaszok.hu